LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Simulering av bildöverföring från en inbyggd plattform till Android tablet

ID: LIU-IDA/LITH-EX-G--12/030--SE

Detta examensarbete utfördes på Syntronics kontor i Linköping. De hade en idé om att göra en porttelefon med hjälp av ett kretskort som de själva utvecklat, Midrange-plattformen. Detta kretskort är till för att vara flexibelt och kunna användas till olika syften. De förutsättningar jag utgick ifrån var att fortsätta på ett annat projekt som hade undersökt möjligheterna till att koppla in en videokamera till Midrange-plattformen. Jag skulle således fortsätta med samma hårdvara som de valt ut och använt. Min uppgift var att utveckla en Android tablet-app samt ta fram ett protokoll för överföring av bilder/video från Midrange-plattformen till Androidappen. Resultatet blev en Androidapp och ett egendefinierat protokoll för överföring av bilder. Men då problem uppstod med användningen av den kamera som jag fick gjordes istället en simulerad version av Midrange-plattformen med inkopplad kamera.

Keywords: android, nätverksprotokoll, midrange, midrange plattform

File: Click here to download/view the thesis

Author(s): Anton Sandberg

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster