LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Development of Windows CE based terminal for Retail business

ID: LiTH-IDA-Ex-01/48

RBS Detaljhandel är ett program utvecklat för dagligvaruhandeln, till exempel ICA eller Konsumbutiker. I RBS Detaljhandel sköter butiksägaren bland annat om sitt artikelregister. Exempelvis kan han ändra priser på enskilda varor eller lägga upp kampanjerbjudanden med mera. Ingår butiken i en större kedja kan även så kallade prisfiler tas emot från centrala system. Dessa filer innehåller centrala prissättningar och rikstäckande kampanjer. Utöver dessa priser kan handlaren även sätta egna lokala priser på varorna. RBS Detaljhandel kommunicerar också med kassorna och ser till att de har rätt priser på varorna. Kassorna skickar tillbaka försäljningsstatistik till RBS Detaljhandel. Denna information bearbetas av RBS Detaljhandel vartefter man kan skriva ut en mängd olika rapporter som kan ligga till grund för butikens bokföring. När någon av butikspersonalen som är ute i butiken hittar en vara med fel pris måste han eller hon gå in på kontoret för att slå upp varan och utföra prisändringen. Med dagens teknik kan man tänka sig att personalen istället har en handdator med sig och kan utföra prisändringen direkt i handdatorn istället för att gå in på kontoret. Andra funktioner som kan tänkas finnas i en handdator är att butikspersonalen ser en varas försäljning och utifrån det möblerar om bland varorna i hyllan så de varor som säljer bäst hamnar i ögonhöjd. Examensarbetet gick ut på att undersöka möjligheterna att implementera dessa funktioner i en handdator med dagens prestanda. En prototypapplikation skulle även implementeras. Den skulle kunna köras i en handdator och fungera mot RBS Detaljhandel. Det skulle alltså vara möjligt att få upp informationen om en vara och även ändra dess pris direkt från handdatorn. Som plattform valdes en handdator från Casio som kör Windows CE, med en streckkodsläsare för att kunna läsa in en streckkoden från den vara som man vill ändra priset på. Hårdvaran som valdes har inget trådlöst nätverk, utan kommunicerar med servern för det centrala systemet via en dockningsstation. Handdatorn har därför en egen databas med den artikelinformation som handdatorn behöver. Prisändringar som görs börjar därför inte att gälla förrän handdatorn åter ansluts till det centrala systemet och prisändringarna skickas över till RBS Detaljhandel. Prototypapplikationen som implementerades består av två program. Det ena programmet körs i handdatorn och letar upp information om den inlästa artikeln i handdatorns databas. Det andra programmet körs i servern och ser till att handdatorn alltid har rätt artikelinformation så länge den är dockad till servern. Serverprogrammet ser även till att uppdatera RBS Detaljhandel med nya priser, om prisändringar gjorts med handdatorn.

Keywords: databaser, replikerad databas, data synkronisering

Author(s): Björn Haulin

Contact: Jörgen Hansson

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster