LiU > IDA > Real-Time Systems Lab
ABOUT
MEMBERS
COOPERATION
PROJECTS
PUBLICATIONS
COURSES
OPEN POSITIONS
THESES
ALUMNI

Announcements

[14 May 2018] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Ernfridsson. more ...

[16 May 2017] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tim Hultman. more ...

[12 May 2016] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Alexander Alesand. more ...

[12 May 2016] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Mathias Almquist and Viktor Almquist. more ...

[25 May 2015] A master student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Klervie Toczé. more ...

[26 May 2014] A bachelor student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Simon Andersson. more ...

[31 May 2012] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Ulf Magnusson. more ...

[27 February 2008] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Johan Sigholm. more ...

[03 March 2004] A masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from IDA - Tobias Chyssler. more ...

[01 Jul 2003] For second year in a row a masters student at RTSLAB was awarded the best thesis award from SNART - Mehdi Amirijoo. more ...

Master Thesis - Past Projects - Abstract

Design av kontakttjänst i ett spontant nätverk

ID: LiTH-IDA-Ex-00/101

Ett spontant nätverk är ett nätverk som sköter sig själv. Medlemmar ansluts automatiskt till nätverket. Med automatisk anslutning menas att det inte är någon mänsklig inblandning vid uppkopplingen till nätverket. När en enhet kopplas in till nätverket talar den själv om för alla andra enheter i nätverket var den finns, vad den kan och hur den används. Den kan i sin tur ta reda på all information om de andra enheterna, vartefter den kan börja prata med enheterna i nätverket. På marknaden finns det en rad olika tekniker inom området för spontana nätverk. Jag har tittat närmare på några tekniker inom detta område. En tjänst i ett spontant nätverk som skulle ge ett mervärde för användaren är en kontakttjänst. Den fungerar så att alla enheter som vill fungera som resurs i kontakttjänstens nätverk implementerar vissa speciella protokoll. Därefter kan enheten, t ex en mobiltelefon, användas för att söka reda på en persons telefonnummer. Kontakttjänsten använder alla resurser i nätverket för att söka reda på informationen. Användaren av enheten kan ange sökkriterier för att förbättra sökresultatet. Jag har tagit fram en design av en sådan kontakttjänst. För att testa, dels det spontana nätverket och dels designen av kontakttjänsten, har jag gjort en testimplementation i form av en prototyp. Den teknik som jag använt till designen och prototypen är Jini. Den är implementerad i Java och är uppbyggd runt en uppslagstjänst. I uppslagstjänsten kan medlemmar i nätet registrera sina tjänster och andra medlemmar kan sedan hämta tjänsterna i form av Java-objekt och använda dem. Arbetet med prototypen har gett mig många erfarenheter. Bland annat kom jag fram till att Jini inte går att köra på mindre enheter, som t ex handdatorer, i dagsläget. Dels saknar de en komplett Java-omgivning, dels tar Jini för stor plats. Dessa begränsningar gör att Jini inte är så intressant just nu som teknik för min kontakttjänst. Jag tror att dessa problem kommer att lösas i framtiden när små enheter kommer att få en Java-omgivning och Jini blir mindre.

Keywords: Jini, spontaneous networks, QoS

Author(s): Jan Bäckström

Contact: Simin Nadjm-Tehrani

Click here to return.
Last modified February 2017. If you have questions or suggestions for the webpages, contact the webmaster