Informationsansvarig: Sture Hägglund, stuha@ida.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2009-06-27
LiU » IDA » Företagsforskarskolan


A till Ö | Andra sökmöjligheter

[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Gå till LiU.se
LiU » IDA » Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan i
Tillämpad IT och industriell programvaruteknikFöretagsforskarskolan i Tillämpad IT och industriell programvaruteknik vid IDA, inst f datavetenskap, Linköpings universitet bildades med stöd från KK-Stiftelsen 1997 med ett antal doktorandanställningar finansierade av stiftelsen under den första tioårsperioden. Även om garanterad finansiering av doktorandanställningar inte inte längre kan erbjudas, ser IDA fortsatt positivt på att anta externa doktorander knutna till företag eller offentlig förvaltning.

Sedan 2008 stödjer KK-stiftelsen också ett nätverk, Applied ICT Innovation Initiative, med alumni från företagsforskarskolan. Syftet är att undeerhålla och utveckla kontakter med näringslivet. och att bidra till samproduktion av FoU.  I nätverket medverkar också industriforskningsinstitutet Swedish ICT Research genom Santa Anna IT Research Institute.

Avhandlingar

Inom företagsforskarskolan har examinerats ett drygt trettiotal företagsdoktorander och licentiater inom programvaruteknik och IT med tillämpningsområden. Här fionns länk till hittills producerade avhandlingar.


Information:

Sture Hägglund, Inst f datavetenskap, Linköpings universitet, 581 83  LINKÖPING

Tel: 013 - 281431, Fax: 013 - 142231, Email: StuHa@ida.liu.se