List of National Graduate Schools

Graduate school in computer science (CUGS)

Graduate school in mathematics and computing (Forskarskolan i matematik och beräkningsvetenskap) (FMB)

Management and IT (MIT)

Forskarskolan i mångvetenskaplig naturvetenskap

Graduate School of Language Technology (GSLT)

Forskarskola i historia

Research school in genomics and bioinformatics (FGB)

Graduate research school in genomics and bioinformatics

Forskarskolan i romanska språk (FoRom)

Nationell forskarskola i pedagogiskt arbete

Enheten för genusforskarskolan

Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Nationella forskarskolan i vård och omsorg

The Graduate School in Teleinformatics Sweden

Swedish Institute of Space Physics (IRF)

Forskarskola i materialvetenskap


short-ann

 

Travel reports

Licentiate seminars

PhD-seminars

Courses Spring 2016

 Last modified on September 2004 by Anne Moe