Göm menyn

Latex - Mallar för examensarbeten och uppsatser

En modern LaTeX-mall finns på Gitlab. Om du hittar buggar i den, lägg upp ärenden (bra), eller kopiera, föreslå en fix och skicka en "merge request" (bättre).

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-05-20