Institutionen för Datavetenskap
Linköpings universitet

Examensarbete

Automatisk stavningsanalys av midifiler


Vilhelm DahllöfSammanfattning

Redan de gamla grekerna visste att för en perfekt renhet i musik krävs i viss mening ett oändligt antal toner med skilda svängningstal. Detta arbete utforskar möjligheten att via syntar - vars förmåga att ta fram olika toner är vida större än traditionella klaviaturinstrument - ta fram denna renhet. Rapportens teoretiska del ger en del musikteoretiskt bakgrundsmaterial, sammanfattar varför den perfekta renheten i allmänhet inte är uppnåelig, och ger ett rimligt alternativ i det sätt att stämma som kallas medelton. I den praktiska delen meddelas strategier för hur midifiler i godtycklig tonart och godtyckligt toninnehåll kan spelas i medelton på en synt. Detta involverar omstämning av synt såväl som en icketrivial analys av tonmaterialet i de midifiler som skall användas. I den avslutande delen följer en diskussion om renhetens önskvärdhet samt en del andra subjektiva funderingar kring ämnet.