Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2015-10-07 - HCS
Standardization perspectives of communication infrastructure for cross domain integration of devices and services in future homes
Jakob Branger
Avancerad (30hp)
kl 08:15, Herbert Simon (På svenska)


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22