Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2017-08-18 - SaS
Designing tutoring, feedback and gameplay of a mobile game - For pick-up-and-play and long-term playing.
Anna Flisberg
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-04-27