Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2018-02-22 - HCS
Implementation av Digital Asset Management system i html5-baserad mobilapplikation
Pelle Englund
Grundnivå (16hp)
kl 15:15, Alan Turing (På svenska)
2018-03-01 - SaS
Utvärdering och förslag för att skapa ett effektivare administrationsverktyg i AES
Johan Frimodig
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, Donald Knuth (På svenska)
[Abstract]
Detta arbete har som syfte att visa vad administrationsverktyget i Authentic Examination System kan förbättra för att uppnå högre effektivitet. För att hitta vad som kan förbättras utifrån effektivitet har metoden Think aloud använts tillsammans med mätvärden som ofta används för att mäta effektivitet. En prototyp har också utvecklats där hänsyn har tagits till de delar som hittats under analysen av administrationsverktyget. Prototypen och administrationsverktyget har sedan jämförts för att se hur de potentiella förbättringar som implementerats i prototypen påverkat effektiviteten. Slutligen sammanställs ett resultat som pekar på vad som kan effektiviseras i administrationsverktyget.
2018-03-06 - SaS
Styrning av obemannade farkoster via mobila enheter
Erik Boman
Avancerad (30hp)
kl 15:00, Alan Turing (In English)
[Abstract]
A thesis on how to develop a ground control software for multiple platforms using different implementations of the Common Language Infrastructure and by reusing existing .NET Framework code.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-04-27