Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-05-27 - SaS
Joboptimering i molnet (prel. titel)
Victor Dannetun
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Real-time image processing on unmanned aerial vehicles
Joakim Andersson, Daniel Persson
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Buffringstekniker i griddsystem
Martin Samuelsson
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-05-27 - SaS
Statisk kodanalys av C++ med LLVM
Olle Kvarnström
Grundnivå (16hp)
kl 10:00, (På svenska)
2016-06-08 - HCS
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet - Framtagning av en konceptuell mobilapplikation som ska användas med aktivitetsarmbandet Lifee
Emma Åhrén
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet
Sammanfattning: Detta examensarbete har bestått av utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation som ska uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek. Utvecklingsarbetet har gått från förundersökning och idégenerering fram till skapandet av en high fidelity prototyp med tillhörande användartester. Produktutvecklingen har inkluderat human-centered design vilket har inneburit ett flertal tillfällen där den barn, mellan 6 och 10 år gamla, har inkluderats i arbetet.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22