Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2018-12-21 - HCS
Comparing database management systems using SQLAlchemy
Marcus Fredstam, Gabriel Johansson
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, Alan Turing (In English)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-04-27