Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2019-09-20 - SaS
Utvecklingen av ett verktyg för att automatisera konfiguration av plattformar i taktiska simuleringar
Pontus Nilsson, Hampus Olsson
Grundnivå (16hp)
kl 13:15, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Idag är det vanligt att automatisera mer och mer av människors arbete för att spara in tid på repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter. Ett sätt att göra detta på är att utveckla ett användargränssnitt för att samla flera handlingar i t.ex. en knapp. I detta arbetet skapas ett verktyg i form av ett användargränssnitt för att automatisera och effektivisera konfigureringen av plattformar i taktiska simuleringar för arbetarna på FOI. Egenskaper och funktionalitet i verktyget specificeras i en kravspecifikation skriven av FOI. Detta verktyg strävar efter en hög användbarhet och bra möjligheter till utbyggbarhet för att möjliggöra framtida tillägg till verktyget av arbetarna på FOI. Arbetet resulterade i ett verktyg som både är användarvänligt och utbyggbart som visade sig vara en förbättring av FOI tidigare arbetssätt.
2019-09-20 - SaS
Optimering av bakgrundstjänster för webbapplikationer
Adam Erickson, Oscar Nielsen
Grundnivå (16hp)
kl 15:00, Alan Turing (In English)
[Abstract]
With the ever-expanding internet, finding new ways to increase the user experience are vital in order to keeping concurrent users on your web application. One way to achieve this could be to implement a Service Worker to unlock more capabilities of a web application.
The purpose of this paper is to evaluate what new security vulnerabilities can arise when implementing a Service Worker. This could then be used to evaluate if the technology has evolved far enough to be used by a wider audience of programmers and users. The analysis in this paper will be presented in a security matrix that is based on four experiments and a complementary literature study on web-based attacks. This paper found that some new vulnerabilities must be considered when implementing a Service Worker in a web application. The worst of these is the Living Outside of Scope, which can be used by an attacker to secretly hijack a victim's computer even when the application is shut down. This paper concludes that the technology has evolved far enough so that a secure web application with the use of the Service Worker is possible, but there are still some new vulnerabilities that can become a problem if not considered
2019-09-30 - HCS
Hur ett prototypingsystem realiseras i en portabel applikationsmiljö, för att optimera användbarhet och mänsklig interaktion
August Johnson, Albin Sjöström
Grundnivå (16hp)
kl 13:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Detta examensarbete handlar om att realisera ett nuvarande prototypingsystem för JAS 39 Gripen E:s huvudgränssnitt, samt dess tillhörande komponenter i en touchbaserad portabel miljö. Samtidigt som en hög användbarhet bibehålls och att det implementerade systemets navigering och hantering av fönster, samt funktioner känns naturlig för användaren, oavsett om användaren har tidigare erfarenheter med systemet eller ej. Målet med implementationen är att utforma en variant av systemet som kan användas för presentations- och utbildningssyften. Eftersom en stor vikt läggs på användbarhet, formas gränssnittet, fönsterhanteringen och tillhörande funktioner baserat på framtagna riktlinjer för utveckling av ett användbart system.

Två evalueringsmetoder används för att mäta användbarheten av implementationen, System Usability Scale och Thinking Aloud protokollet. Kombinationen av dessa två evalueringstekniker används i syfte till att minimera ett partiskt resultat, men också för att åstadkomma påtaglig data som tydligt indikerar hur användbar implementationen är. Resultatet från dessa undersökningar indikerar att implementationen innehar en god användbarhet, där rum för förbättring i gränssnittets navigering kan finnas.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-04-27