Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Anvisningar för examinatorer på TGZ-kurser


Registrering

ERASMUS-studenter som gör projektkursen TGZD20 ska inte registrera sitt projekt som ett exjobb på IDA. Den enda form av registrering som är nödvändig är kursregistreringen på kurskoden TGZD20 (motsvarande gäller TGZC05, TGZC10, TGZD15). Detta gör studenten genom att använda blanketten ”Change of courses (Exchange students)”. Den ska skrivas under av en studierektor och studenten lämnar den sedan till en studievägledare på Origo.

Presentation av projektarbetet

Projektarbetet presenteras internt inom forskningsgruppen. Presentationen ska alltså inte annonseras som en vanlig framläggning för exjobb på IDA. Detta eftersom det inte sker någon opposition och studenter därför inte kan auskultera på presentationen.

Inrapportering av betyg i Ladok

TGZ-kurserna rapporteras med både sifferbetyg och ECTS-betyg och alltså inte bara godkänd/icke godkänd.

Tryckning och publicering på Electronic Press

Tryckning och/eller publicering på Electronic Press av projektarbeten görs ej.

Kursplaner

Exjobb

I undantagsfall kan beslut fattas av utbildningsnämnden att en student får räkna slutförd TGZ-kurs som exjobb. Observera att det då också krävs att studenten uppfyllt övriga krav på examensarbetet såsom opponering och auskultation, moment som inte görs inom ramen för TGZ-kurser.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2012-10-10