Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Checklista exjobbare


 • Leta upp lämpligt exjobb.
 • Anmäl exjobbet i WExUpp.
 • Få examinator tilldelad av koordinator för examensarbeten
 • Diskutera exjobbsförslag med examinator (inklusive eventuell modifiering). Examinator ska godkänna förslaget.
 • Fylla i formuläret Anmälan till exjobb.
 • Skriv en planeringsrapport och stäm av med examinator.
 • Genomför en halvtidskontroll (gäller enbart exjobb på avancerad nivå).
 • Genomför tre auskultationer (civing, D-nivå), eller två auskultationer (kandidat, högskoleingenjör), eller en auskultation (master) innan framläggning.
 • Opponera på ett annat examensarbete.
 • Ordna opponent och informera honom/henne att opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor innan framläggningen samt läsa anvisningar för opponenten.
 • Annonsera framläggningen i god tid via exjobbsadministratören.
 • Skriv reflektionsdokument och skicka som pdf-fil till examinatorn.
 • Publicera exjobbet på Electronic Press och lämna in publiceringsgodkännande till exjobbsadministratören.
Exjobbsbetyget rapporteras inte in i Ladok förrän samtliga moment ovan är genomförda. Betygsdatum blir det datum då det sista momentet är genomfört, inklusive publicering. Räkna med minst en veckas handläggningstid för att få ditt betyg inlagt i Ladok.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-10-04