Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Anvisningar auskultanter


Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet. Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition och du måste uppfylla kravet på rätt programtermin, se nedan:
  • Civilingenjörsstudent - 3 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 7 på civilingenjörsprogrammet.
  • Högskoleingenjörsstudent - 2 framläggningar. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet.
  • Masterprogramstudent - 1 framläggning. Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet.
Se till att du är terminsregistrerad och kursregistrerad på korrekt kurskoden innan du auskulterar. Följande kurskoder gäller:
  • TEXCIV - civilingenjörsstudenter (D-nivå)
  • TEXJOB - högskoleingenjörer + kandidater (C-nivå)
  • TEXMAS - masterprogramstudent (D-nivå)
Om du inte fått din auskultation på IDA inrapporterad ska du kontakta din exjobbsadministratör. Meddela då ditt eget namn, personnummer och programnamn samt namnet på den student som lade fram sitt exjobb och framläggningsdatumet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till exjobbsadministratören för inläggning i Ladok.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2011-09-12