Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Anvisningar / Instructions

Bilaga: Utvärdering

Efter att examensarbetet är genomfört rekommenderas en utvärdering av examensarbetetsprocessen. Möjliga frågor som kan tas upp under utvärderingen är följande:

A. Utvärdering - student

 1. Vad var mest tillfredställande angående din tid som examensarbetare?
 2. Vad var mest tillfredställande angående ditt examensarbete?
 3. Vad var mest tillfredställande angående dina resultat?
 4. Finns det någonting som var otillfredsställande?
 5. Finns det någonting som du önskar att du hade åstadkommit, men inte gjorde?
 6. Finns det delar i ditt arbete som du önskar att du hade gjort annorlunda?
 7. Vad har handledaren gjort som varit till mest hjälp?
 8. Vad har andra gjort som var till hjalp?
 9. Kan du ge förslag på förbättringar eller något som kunde ha gjorts annorlunda?
 10. Kan du göra en lista av saker som du tycker är viktiga för en handledare att göra?
 11. Hur fungerar anvisningarna för utförande av examensarbete vid IDA?
 12. Andra kommentarer?

B. Utvärdering - företagshandledare
 1. Hur fungerade första kontakten med IDA?
 2. Hur fungerade kontakten med handledare och examinator på IDA?
 3. Hur fungerade kontakten med studenten?
 4. Vad var mest tillfredställande med examensarbetet?
 5. Har tillfredställande resultat för ditt företag uppnåtts?
 6. Finns det någonting som varit otillfredsställande?
 7. Något som du skulle vilja ändra på om du blir handledare till ett nytt examensarbete?
 8. Andra kommentarer?

C. Utvärdering - IDA-handledare
 1. Hur fungerade kontakten med examinator?
 2. Hur fungerade kontakten med externa handledare?
 3. Hur fungerade kontakten med studenten?
 4. Vad var mest tillfredställande med examensarbetet?
 5. Har tillfredställande resultat uppnåtts?
 6. Finns det någonting som varit otillfredsställande?
 7. Något som du skulle vilja ändra på om du blir handledare till ett nytt examensarbete?
 8. Andra kommentarer?

D. Utvärdering - examinator
 1. Hur fungerade kontakten med IDA-handledaren och företagshandledaren?
 2. Hur fungerade kontakten med studenten?
 3. Vad var mest tillfredställande med examensarbetet?
 4. Har tillfredställande resultat uppnåtts?
 5. Finns det någonting som varit otillfredsställande?
 6. Något som du skulle vilja ändra på om du blir examinator till ett nytt examensarbete?
 7. Andra kommentarer?

Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2017-04-27