Hide menu

Final Theses - IDA

Anvisningar / Annonsering


Vid annonsering av examensarbeten bör följande framgå tydligt:
 • Rubricering av uppdraget
  Ange tydligt vad uppdraget handlar om
 • Kontaktperson
  Kontaktuppgifter till kontaktperson/-er för uppdraget
 • Bakgrund
  Information om verksamheten, geografisk lokalisering samt produkter/tjänster/processer som berörs av det aktuella arbetet
 • Problemformulering
  Ange problemet ni vill att studenterna ska studera. Det bör formuleras som en fråga om effekten av en teknik eller process för utveckling, och måste kräva att studenterna gör en egen analys av teknik som de själva utvecklar, processer som används eller system som redan finns.
 • Studentens bakgrund och kompetens
  Förväntade kunskaper om tekniker eller ämnesområden.
 • Tidsperspektiv och omfattning
  Examensarbeten kan göras på grundnivå efter 3 års studier och omfattar då 10 veckor, eller på avancerad nivå efter fem års studier, och omfattar då 20 veckors heltidsstudier. Längre examensarbeten har också högre krav på vetenskaplig verkshöjd, vilket betyder mer genomarbetad teoretisk genomgång av ett ämnesområde, och en noggrannare metodisk analys av utfallet av ett arbete.
 • Ekonomisk kompensation
  Eventuell ekonomisk ersättning för uppdraget avtalas mellan uppdragsgivare och student och betalas oftast ut efter avslutat arbete. Linköpings universitet är ej inblandad i avtal om ersättning. Kostnadsersättning för resor och nödvändiga utlägg betalas oftast av uppdragsgivaren.


Skicka er annons till Exjobbskoordinator som en PDF med filnamn som identifierar annonsen.

Valid HTML 4.01!


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2017-12-01