Göm menyn

Profilkurser

Obligatoriska:

 • TSBK07 Datorgrafik (6,A)
 • TDDD23 Design och programmering av datorspel (6,A)
 • TSBK03 Teknik för avancerade datorspel (6,A)
 • TDDC73/TDDD13 Interaktionsprogrammering (6,G2). (TDDD13 ersätter TDDC73)
 • TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering (6,A)

Valfria:

 • TDDC17 Artificiell intelligens (6,G2)
 • TDDD53 Avancerad interaktionsdesign (6,A)
 • TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering (6,A)
 • TBMI26 Neuronnät och lärande system (6,A)
 • TNM079 Modellering och animering(6,A)
 • TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO (12,A)
 • TDDD38 Avancerad programmering i C++ (6,A)
 • TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
 • TDDD10 AI-programmering, 6 hp (A)
 • TSBK35 Kompression av ljud och bild (A)
 • TSBB14 Signal- och bildbehandling (G2)
 • TSBK02 Bild- och ljudkodning (A)
 • TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs (A)
 • TDDD25 Distribuerade system, 6 hp (A)

Andra lämpliga kurser:

 • TDDD27 Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
 • TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
 • TDDD26 Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
 • TDDD04 Programvarutestning, 6 hp (A)
 • TSBB09 Bildsensorer (A)
 • TSBB15 Datorseende (A)
 • TSBB06 Multidimensionell signalanalys (A)

Profilkravet är totalt minst 36 hp (minst 30 hp på avancerad nivå) valfria och obligatoriska kurser.

Studenter kan i samråd med profilansvarig välja andra kurser än dessa, t.ex. från listan av andra lämpliga kurser.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Information

Presentation

Profilkurser


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2017-02-27