Gm menyn

Spelprogrammering, SP

Profilansvarig:

Erik Berglund
e-post: erik.berglund@liu.se
telefon: 013-282449

Mål och syfte:

Programmering av datorspel är ett teknikområde i ständig förändring. Tidigare har 3D teknik varit dominerande men idag är spel en mycket avancerad tillämpning för många teknikområden, t.ex. fysikmotorer, fysiskt interaktion och interaktionsprogrammering, nätverk, ekonomiska transaktioner, användarskapat innehåll, simulering och AI, mobilprogrammering. Även om datorspel är en extremt användarfokuserad tillämpning och modebaserad produkt, så är programmeringsrollen grundläggande, avancerad, omfattande och specialiserad.

Utöver spelmarknaden finns allt mer avsättning för den tekniskt kompetens som spelmarknaden kräver i andra tillämpningsområden. Produktindustri, arkitektur och byggnation, reklam, TV / media. Spel är många gånger först med det som senare filtrera ner till andra branscher och vi tror därför att en examen med spelprofil kan ge kunskaper som är både användbara och unika, vilket gör att studenter som tar examen med denna profiler har användning av det även utanför i andra sammanhang.

Spelprofilens mål är att arbeta med programmeringsdelen inom spelutveckling och exponera studenter för programmeringsteknik från spelområdet för utvecklare till spelindustri och annan relaterad industri.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Information

Presentation

Profilkurser


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2012-05-03