Göm menyn

Säkra System, SECSY

Profilansvarig:

Nahid Shahmehri
e-post: nahid.shahmehri@liu.se
telefon: 013-282066

Mål och syfte

De som examineras från profilen kommer att vara väl förberedda för att utveckla och leda utveckling av sökra programvaruintensiva system. Profilen kombinerar kurser i industriell programvaruutveckling med kurser i säkerhet, med särskilt fokus på säkerhet i programvara.

Säkerhet är kritiskt i dagens system, särskilt i de som är tillgängliga via Internet, och därmed kan utsättas för attacker från världens alla hörn. Flera stora företag har under senare år börjat satsa stort på säkerhet, men kompetensen hos många utvecklare är fortfarande låg. Den här profilen kombinerar industriell programvaruteknik med säkerhet och spetskompetens inom specifika teknikområden.

Kurser

Förklaringar

O/V: Kurser markerade O är obligatoriska; kurser markerade V är valbara profilkurser. Kurser utan markering (och i kursiv stil) är rekommenderade fördjupningskurser.

Säkerhet

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TSIT02(not 1) Datorsäkerhet G2 7Ht2 6 O
TDDC90 Programvarusäkerhet A 7Ht2/9Ht2 6 O
TDDD17 Informationssäkerhet, fk A 8Vt1-2 6 O
TSIT03 Kryptoteknik A 7Ht1/9Ht1 6
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs G1 8Vt1 4

Programvaruteknik

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TDDE45 Avancerad programvarudesign A 7Ht1/9Ht1 6 O
TDDD04 Programvarutestning A 7Ht1/9Ht1 6 O
TDDE46 Programvarukvalitet A 8Vt1-2 6
TDDE41 Programvaruarkitekturer A 8Vt2 6

Övrig teknik

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TDDD97 Webbprogrammering G2 8Vt1 6 V
TDDD27 Avancerad webbprogrammering A 8Vt2 6 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A 8Vt1-2
7Ht1-2
9Ht1-2
6 V
TDTS06(not 2) Datornät G2 7Ht1 6 V
TDTS21 Avancerade nätverk A 8Vt1-2 6 V
TDDD37(not 3) Databasteknik G2 7Ht2/9Ht2 6 V
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer A 7Ht2/9Ht2 6
TDDB44 Kompilatorkonstruktion A 7Ht2/9Ht2 6
TDDD25 Distribuerade system A 8Vt1 6

Not 1: För IT-programmet motsvaras TSIT02 av den obiligatoriska projketterminen Säkra system (TDDE53).

Not 2: För U- och IT-programmen motsvaras TDTS06 av de obiligatoriska programmkurserna TDDE35 respektive TDTS11. TDTS06 ingår alltså ej bland de valbara profilkurserna för U och IT.

Not 3: För U- och IT-programmen ingår TDDD37 som en obligatorisk programmkurs. TDDD37 ingår alltså ej bland de valbara profilkurserna för U och IT.

Profilkrav

  • Alla obligatoriska kurser
  • Minst 12hp valbara kurser fån övrig teknik, varav minst 6hp på avancerad nivå

Genom att uppfylla profilkraven uppfylls också kravet på minst 30 avancerade hökskolepoäng för mastersexamen.


Sidan kontrollerad 2022-03-07

Tillbaka till IDAs profil översikt


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2022-03-07