Göm menyn

Säkra System, SECSY

Profilansvarig:

Nahid Shahmehri
e-post: nahid.shahmehri@liu.se
telefon: 013-282066

Mål och syfte

De som examineras från profilen kommer att vara väl förberedda för att utveckla och leda utveckling av säkra programvaruintensiva system. Profilen kombinerar kurser i industriell programvaruutveckling med kurser i säkerhet, med särskilt fokus på säkerhet i programvara.

I och med digitaliseringen av samhället har komplexa programvarulösningar kommit att bli en allt viktigare del av i stort sett alla avancerade tekniska produkter, vilka i allt högre grad också är permantent uppkollade mot internet. Detta, i kombination med allt mer reusrsstarka angripare, ökar samhällets sårbarhet för cyberangrepp. Därför finns idag en stor och ökande efterfrågan på utvecklare med säkerhetskompetens, och denna trend kan väntas fortsätta inom överskådlig framtid. Genom att kombinera bred kompetens inom säkerhet och programutvecklingsmetoder med spetskompetens inom programvaruteknik och programvarusäkerhet ger profilen en solid bas att stå på för Dig som vill bidra till framtidens säkra programvarulösningar.

Kurser

Förklaringar

O/V: Kurser markerade O är obligatoriska; kurser markerade V är valbara profilkurser.

Säkerhet

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TSIT03 Kryptoteknik A 7Ht1 6 V
TSIT02 Datasäkerhet(not 1) G2 7Ht2 6 O
  System- och nätverkssäkerhet samt privacy(not 2) A 8Vt1 6 O
  Informationssäkerhet — Avancerad Projektkurs(not 2) A 9Ht1-2 6 O
TDDC90 Programvarusäkerhet A 9Ht2 6 O

Programutvecklingsmetoder

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TDDE45 Avancerad programvarudesign A 7Ht1 6 O
TDDD27 Avancerad webbprogrammering A 8Vt2 6 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A 7Ht1-2
8Vt1-2
9Ht1-2
6 V
TDDD04 Programvarutestning A 9Ht1 6 O

Programvaruteknik

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion A 7Ht2 6 O
TDDE34 Mjukvaruverifiering A 8Vt2 6 V

Not 1: För IT-programmet motsvaras TSIT02 av den obiligatoriska projketterminen Säkra system (TDDE53).

Not 2: Ny kurs från 2024. Kursen TDDD17, som tidigare ingått i profilen, delas upp och utökas till två kurser.

Profilkrav

  • Alla obligatoriska kurser
  • Minst 12hp valbara kurser.

Genom att uppfylla profilkraven uppfylls också kravet på minst 30 avancerade hökskolepoäng för mastersexamen.


Sidan kontrollerad 2022-03-07

Tillbaka till IDAs profil översikt


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2023-03-07