Göm menyn

Storskalig mjukvaruutveckling

Untitled Document

Profilkurser

Kollad mot studieinfo för antagna 2015

Angelägna förkunskaper

TDDC93 Programutvecklingsmetodik, teori 4 hp

TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling, projekt 15 hp

IT-teknologerna har projekterfarenhet från TDDD82 Projekttermin. Studenter som inhämtat programvaruteknikdelarna väl brukar inte ha några större svårigheter med kurserna i denna profil.

IT-studenter tillgodoräknar sig TDDD46 Databasteknik istället för att läsa den överlappande kursen TDDD37 med samma namn.

Valbara kurser

Profilkraven är minst 36 hp kurser, varav 30 hp på avancerad nivå. Läs mer på hemsidor och studiehandbok, var uppmärksam på förkunskaperna. Man kan vänta med kurser i 7Ht till 9Ht. Jag har lagt till en liten personlig reflektion om varför jag tycker kursen är viktig för studenter inom Storskalig mjukvaruutveckling.

Kod Namn hp Kommentar Nivå
7Ht1
TDDB84 Designmönster 6 Central praktisk och teoretisk kurs för alla som arbetar med objekt-orienterad design. A
TDDC34 Teknisk-, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 Viktig kurs för att kunna utvärdera nyttan av tekniken. För många studenter är det ett första möte med ett annat synsätt än det rent tekniska. A
TDDD04 Programvarutestning 6 Central kurs för alla som vill jobba med programvara, med både teori och praktik. Innan vi hade den kursen var testning den enda tekniska bristen som industrin tyckte att våra studenter hade. A
7Ht2
TDDD37 Databasteknik 6 Nästan alla system har någon form av datalagring. Databasteknik lär ut grunderna för hur detta kan åstadkommas med ett generellt databashanteringssystem, men ger också teoretiska begrepp som bidrar till god och effektiv design. G2
TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap 6 En helt ny kurs utvecklad av folk med både industri- och akademierfarenheter. Detta är en bred kurs för den som vill se affärsmöjligheter med programvara och innehåller både metoder och management. Entreprenörskap är tillämpligt även för den som jobbar på ett stort företag. A
8Vt1
Ny kurs Programvarukvalitet 6 Kurser tar upp hur man kan utvärdera olika tekniska lösningar för att bestämma eller predicera kvalitetsattribut, exempelvis underhållsbarhet. Vi går också igenom hur man kan beskriva och analysera processer. Ett viktig inslag är att coacha studenter och utväredera resultat i kursen TDDD96, som D och U läser som sitt kandidatarbetesprojekt. A
TDDE06 Storskalig mjukvaruutveckling: Strukturer och processer 6 Ny kurs där deltagarna i grupper får sätta sig in i hur ett stort open-source projekt är organiserat, både vad gäller teknik, ledning och verktyg. Erfarenheterna är viktiga för att organisera underhåll av programvara, som anses svara för ca 70% av livscykelkostnaden. A
8Vt2
Ny kurs Programvaruarktitektur 6 Ariktiekturen för ett system avgör många egenskaper som prestanda och modifierbarhet. Kursen tar upp olika teknikere för att skapa och analysera hög-nvå design för litet större system. A
TDDE06 Storskalig mjukvaruutveckling: Strukturer och processer 6 (fortsättning från Vt1) A
Ny kurs Programvarukvalitet 6 (fortsättning från Vt1) A
9Ht1
TDDE14 Storskalig mjukvaruutveckling: Bidrag och evolution 6 Ny kurs som skall ses som en fortsättning på Ny kurs 1. I grupper om 6-8 personer skall studenterna definiera, implementera och sända in ett bidrag till ett stort open-soucre projekt. Varje person skall ha huvudansvaret för en uppgift, men gruppen skall samarbeta. A
9Ht2
TDDE14 Storskalig mjukvaruutveckling: Bidrag och evolution (fortsättning från Ht1) A
TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik 6

En forskningsorienterad kurs som knyter an tidigare kurser till standardverket SWEBOK, som är den mest kompletta översikten av Software Engineering-kunskap. Vi specialstuderar metoder och tekniker som ligger i gränslandet mellan forskning och praktik. Deltagarna fördjupar sig genom att skriva en artikel inom ett eget valt område.

Ges för sista gången ht 2018

A

Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2018-04-06