Göm menyn

Storskalig mjukvaruutveckling


Profilansvarig

Professor Kristian Sandahl

Institutionen för Datavetenskap

Mål och syfte

De som examineras från profilen Storskalig Mjukvaruutveckling kommer att vara väl förberedda för att utveckla och leda utveckling av Industry strength software (sv: programvara med industriell förmåga). Sådan programvara är per definition stor, komplex, kritisk för sina användare och kräver ett stort antal personer för utveckling och underhåll. En utexaminerad civilingenjör eller motsvarande master-examen skall inse vikten av ständigt lärande inom professionen. Detta innebär att den examinerade:

  • har goda kunskaper om teori, metoder, teknik och verktyg inom storskalig mjukvaruutveckling;
  • kan tillämpa olika koncept is praktiska projekt tillsammans med andra studenter;
  • medvetet lär sig av genomförda projekt;
  • bidrar till ständig förbättring i att uppfylla sina kunders behov;
  • utbildar yngre kollegor; och
  • är aktiv i professionella organisationer och samhället

Huvudstrategin för att nå detta är bygga upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder. Detta inkluderar alla livscykler och alla viktiga delar av en programvara och studenten skall tränas i att välja rätt teknik och metod för rätt typ av programvara och applikationsområde.

Gedigen teknisk kunskap är nödvändigt men inte tillräckligt för en fullärd programvaruutvecklare. Studenterna måste utveckla och förbättra sin förmåga att kommunicera och samarbeta, både inom ett utvecklingsteam och med externa intressenter. Vidare skall en utexaminerad från denna profil kunna ta budgetansvaret för ett projekt och ha grundläggande kunskaper i management. På något sätt måste vi kunna tjäna pengar på programvara och affärsmodellerna blir fler och fler.

Programvara finns i nästan alla industriprodukter och en god ingenjör kan kommunicera med specialister inom olika teknikgrenar för att bidra till en helhetssyn på det system som skall levereras. Marknaden är internationell, och utvecklingen av stora system är också internationell. Ett intresse för människor i andra kulturer är viktigt för att lyckas med utveckling och försäljning.

Studenterna skall ha kännedom om den akademiska forskningen inom området och några få kommer att fortsätta med doktorandstudier men även om man jobbar på ett företag kommer man att samarbeta med universitet och institut inom ramen för gemensamma FoU-projekt. Erfarenheten visar att det krävs personer med kännedom om forskning för att effektivt kunna ta in forskningsrön till nytta för företagen.

En översikt av profilkurser hittar du här.

Fler tankar, fakta och prognoser för Sverige som programvarunation finns på www.swedsoft.se.


Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2023-03-31