Hide menu

Y-Profil Programvaruteknik med inriktning mot  realtidssystem (PRT)

Profilansvarig:

Christoph Kessler
e-post: chrke \at ida. liu. se
telefon: 013-28 2406

OBS: Enligt EF-nämndens beslut är profilen Y-prt programvaruteknik nu officiellt nerlagd från och med profilvalet 2008. Istället inrättas en ny profil inom finansmattematik.

Alla kurser av Y-prt finns dock kvar, och det är fortfarande möjligt att läsa dessa kurser, antingen som del av andra Y-profiler, eller som öppen profil inom området datateknik med individuell studieplan (kontakta i så fall nämnden för information).

Mål och syfte 

att ge Y-studenter möjlighet till ökad kunskap om modern utvecklings- och konstruktionsteknik för mjukvarusystem, speciellt inriktat mot styrsystem, inbyggda system och parallella datorsystem.

Företag som Ericsson, ABB och Saab lägger idag en allt större vikt på utveckling av komplexa system där en snabbt ökande andel av programvara ingår som en väsentlig komponent, tillsammans med elektronik, mekaniska komponenter, mm. Exempel är flygplan, bilar och Ericssons datorstyrda övervakningssystem för mobiltelefoni, där beräkningar av radiovågsberedningen ingår som en integrerad del. Dessutom kommer kraven på en övergripande förståelse av programvarusystem och utvecklings- och simuleringsverktyg för sådana system att öka och hur elektronik och programvara integreras med andra system av olika slag.  Med en bas inom traditionell matematik, modellering och fysik/elektronik har Y:are bra förutsättningar att hävda sig väl mot D:are och C:are vad gäller teknikutveckling och systemkonstruktion inom centrala svenska systemproduktsegment där mjukvara ingår, tack vare en bra tillämpningskännedom. Dock krävs att de även ges möjlighet att komplettera basen med kunskaper inom styrsystem, inbyggda system och realtidssystem, samt parallella datorsystem.

Fem obligatoriska profilkurser (varav en med alternativ) samt minst en av ytterligare 6 kurser måste väljas. Åtminstone en CDIO-projektkurs ingår.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

Tillbaka till Y-profilsidan för Y-PRT med läro- och timplan

 
Kurser

Page responsible: Grundutbildningen
Last updated: 2008-01-15