Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Andra lämpliga kurser som kompletterar profilen

Det finns ett stort antal kurser som lämpligen kan läsas, som har samband med profilen. Här nämns några:

Webbprogrammering och interaktivitet 4 hp (G2)
Avancerad Webbprogrammering 6 hp (A)
Distribuerade system 6 hp (A)
Realtidssystem 6 hp (A)
Design och programmering av datorspel 6 hp (A)
Interaktionsprogrammering 6 hp (A)
Datorgrafik 6 hp (A)
Datajuridisk översiktskurs 4 hp

Lämpliga matematiska kurser

Abstrakt algebra 6 hp
Talteori 6 hp
 

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2017-03-22