Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Profilkurser

Kurser hösttermin (termin 7 och 9)

Designmönster 6 hp (A)
Artificiell intelligens 6 hp (G2)
Programvarutestning 6 hp (A)
Logikprogrammering 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Software Security 6 hp (A)
Databasteknik 6 hp (G2)
Datasäkerhet 6 hp (G2)
Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 hp (G2)
Kryptoteknik 6 hp (A)
Kompilatorkonstruktion 6 hp (A)
Multicore- och GPU-programmering 6 hp (A)

Kurser vårtermin (termin 8)

Data och programstrukturer 6 hp (G2)
Konstruktion och analys av algoritmer 6 hp (A) (endast 2018)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 hp (A)
Algoritmisk problemlösning 6 hp (A)
Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 hp (A)
Komponentbaserad programvara 6 hp (A)
Formella språk och automatateori 6 hp (G2)
Språkteknologi 6 hp (A)

 

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2018-01-12