Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL för studenter som påbörjade sin utbildning 2017 eller tidigare.

För studenter som började sin utbildning 2018 eller senare, se denna sida

Profilkraven:

  • För Civilingenjör datateknik (D), informationsteknologi (IT), och mjukvaruteknik (U)
    Valbara kurser i profilen, minst 36hp varav 30hp på avancerad nivå.

Profilkurser

Se information på studieinfo för uppdaterad information om vilka kurser som ingår i profilen.

  1. Sök fram ditt program
  2. Välj Antagningstillfälle (tex HT 2017)
  3. Klicka på Programplan
  4. Välj inriktning "Programmering och algoritmer"
  5. Klicka i "Visa bara inriktningskurser"

Kurser hösttermin (termin 7 och 9)

Artificiell intelligens 6 hp (G2)
Programvarutestning 6 hp (A)
Logikprogrammering 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Software Security 6 hp (A)
Databasteknik 6 hp (G2)
Datasäkerhet 6 hp (G2)
Komplexa nätverk och stora datamängder 6 hp (A)
Avancerad programvarudesign 6 hp (A)
Kryptoteknik 6 hp (A)
Kompilatorkonstruktion 6 hp (A)
Multicore- och GPU-programmering 6 hp (A)

Kurser vårtermin (termin 8)

Data och programstrukturer 6 hp (G2)
Grafteori 6 hp (A)
Konstruktion och analys av algoritmer 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Data Mining - Clustering and Association Analysis 6 hp (A)
Algoritmisk problemlösning 6 hp (A)
Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 hp (A)
Mjukvaruverifiering 6 hp (A)
Formella språk och automatateori 6 hp (G2)
Språkteknologi 6 hp (A)
Programvaruarkitekturer 6 hp (A)


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2021-01-27