Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Profilansvarig:

Mikael Asplund
e-post: mikael.asplund@liu.se
telefon: 013-282668

Mål och syfte

Profilen riktar sig till de som vill kunna arbeta med avancerad algoritmutveckling och konstruktion av system med höga krav på korrekthet och prestanda. Profilen lämpar sig också väl för de som vill gå vidare med studier på forskarnivå. Denna profil ger en solid datavetenskaplig grund, vilket inkluderar teoretisk förståelse för datalogiska begrep, grunder i informationsteknologi (lagring och säkerhet), samt praktiska färdigheter i algoritmkonstruktion och programmering. Profilen innehåller också en fördjupningsdel med avancerade datavetenskapliga kurser där algoritmkonstruktion är centralt.

Profilkraven:

Observera! (1) Denna profilinformation gäller för studenter som påbörjade sin utbildning 2019 eller senare. För tidigare kullar, se kraven för ditt antagningsår i studieinfo.

  • För Civilingenjör datateknik (D):
    Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 42hp varav 30hp på avancerad nivå. Minst två av kurserna TDDD14/TDDD08/TDDD20/TDDE34/TATA64 (teoripaketet).
  • För Civilingenjör informationsteknologi (IT):
    Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36hp varav 30hp på avancerad nivå. Minst två av kurserna TDDD14/TDDD08/TDDD20/TDDE34/TATA64 (teoripaketet).
  • För Civilingenjör mjukvaruteknik (U):
    Obligatoriska och valbara kurser i profilen, minst 36hp varav 30hp på avancerad nivå. Minst en av kurserna TDDD08/TDDD20/TDDE34/TATA64 (teoripaketet).
De skilda poängkraven för de olika programmen följer helt enkelt av de kurser på grundläggande nivå som är obligatoriska i profilen.

Profilkurser:

Profilen består av tre kurspaket som beskrivs nedan. I kolumnen för respektive program (D, IT, U) står om kursen är obligatorisk för profilen på det programmet (O), om kursen kan väljas inom profilen (V), eller om motsvarande innehåll redan har tillgodogjorts av studenterna under de första tre åren på programmet (-).

Datavetenskaplig bas

Detta block innehåller kurser på G2-nivå som kompletterar kurser från kandidatnivån med kunskaper som kan förväntas av en student som har läst en datavetenskaplig inriktning. Av dessa är databasteknik och datasäkerhet obligatoriska (om de inte redan har tillgodogjorts under kandidatdelen).
Kurskod Namn Nivå När HP D IT U
TDDC17 Artificiell intelligens G2 7Ht1 6 V V -
TDTS06 Datornät G2 7Ht1 6 V - -
TDDD37 Databasteknik G2 7Ht2 6 O - -
TSIT02 Datasäkerhet G2 7Ht2 6 O - O
TDDE55 Data och programstrukturer G2 8Vt1-2 6 V V V

Teoripaket

Detta paket innehåller kurser med teoretiskt fokus. Minst 2 av dessa kurser måste ingå i profilen för D och IT, och minst 1 av kurserna måste ingå för U, därav beteckningen O/V.

Kurskod Namn Nivå När HP D IT U
TDDD08 Logikprogrammering A 7Ht1 6 O/V O/V O/V
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer A 8Vt1 6 O/V O/V O/V
TATA64 Grafteori A 8Vt1-2 6 O/V O/V O/V
TDDE34 Mjukvaruverifiering A 8Vt2 6 O/V O/V O/V
TDDD14 Formella språk och automatateori G2 8Vt2 6 O/V O/V -

Algoritmisk fördjupning

Kurser på avancerad nivå där algoritmer är centrala, och som ger förståelse för effekten av olika val vid konstruktion av dessa algoritmer. Dessa kurser knyter samman den teoretiska förståelsen för algoritmkonstruktion till deras tillämpning i respektive område. Kursen TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod ger dig möjligheten att tillämpa dina kunskaper mot ett verkligt projekt.
Kurskod Namn Nivå När HP D IT U
TSIT03 Kryptoteknik A 7Ht1/9Ht1 6 V V V
TDDD56 Multicore- och GPU-programmering A 7Ht2/9Ht2 6 V V V
TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder A 7Ht2 6 V V V
TDDB44 Kompilatorkonstruktion A 9Ht2 6 V V V
TDDE09 Språkteknologi A 8Vt1 6 V V V
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis A 8Vt1 6 V V V
TDDD95 Algoritmisk problemlösning A 8Vt1-2 6 V V V
TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg A 8Vt2 6 V V V
TDDE52 Programmeringsprojekt med öppen källkod A 9HT1-2 6 O O O

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2023-04-03