Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Profilansvarig:

Mikael Asplund
e-post: mikael.asplund@liu.se
telefon: 013-282668

Mål och syfte

Profilen riktar sig till de som vill gå på djupet och lära sig mer om principerna för datavetenskap och programutveckling. Vi erbjuder även en möjlighet att profilera sig ytterligare genom det stora utbud av kurser som finns inom andra program och inom forskarutbildningen, eftersom profilen erbjuder stor frihet.

Mjukvarubranschen mycket går starkt med många stora och små företag både i regionen, nationellt och internationellt. Detta drivs på av ett kraftigt ökat fokus på mjukvara i alla delar av samhället, allt från uppkopplade och självkörande bilar till e-hälsa och mobilappar. För detta behövs en gedigen programmeringsteoretisk bas med avancerade kurser i programmering, algoritmer, säkerhet, testning, kompilatorer, databaser och teoretisk datalogi.

Profilkraven:

För civ ing-examen/masterexamen, 300hp:
Profilkravet är minst 36 hp av profilkurserna och totalt minst 30 hp på avancerad nivå. För masterexamen uppfyller denna profil kraven för huvudområdena datateknik.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 

Översikt, PAL

Profilkurser

Andra kurser


Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2018-01-12