Göm menyn

IT, ekonomi och affärsprocesser, ITEA Profilkurser

Kurskod Kursnamn
Nivå
Block
hp
T
E
6 Vt1
TDEI17 Ekonomiska informationssystem
G2
3
6
X
TDTS04 Datornät och distribuerade system
G2
2
8
X
TDDD03 Användbarhet i ett ekonomiskt perspektiv
G2
3
6
X
6 VT2
TDDD26 Utveckling av interaktiva system
A
2
6
X
TEAE01 Industrial Economics, Basic
B
2
6
X
7 Ht1
TDDC94* Databasteknik
G2
4
8
X
TDTS06 Datornät
G2
1
6
X
TDDC34 Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT produkter
A
3
6
X
7 Ht2
TDDC29* IT-projektledning
A
6
X
TDDD06* Kravhantering
A
1
6
X
TSIT02 Datasäkerhet
G2
1
6
X
8 Vt1
TDDD24* Webbprogrammering och interaktivitet
G2
1
4
X
TDEI19 Ekonomisk styrning
A
4
6
X
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs
B
1
4
X
8 VT2
TSDDD17 Informationssäkerhet
A
4
6
X
TSIN02 Internetteknik
A
1
6
X
TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning - workflow och knowledge management
A
4
6
X

 

* = läses tillsammans med PVP studenter

Totalt T kurser = 74 hp

Totalt E kurser: 30 hp

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
 
Kurser
Annat

Sidansvarig: Viviann Vimarlund
Senast uppdaterad: 2008-04-17