Göm menyn

IT, ekonomi och affärsprocesser, ITEA

Profilansvarig:

Viviann Vimarlund
e-post: vivvi@ida.liu.se
telefon: 013-284473

Mål och syfte

I näringslivet och i den offentliga förvaltningen växer behovet av medarbetare som behärskar både IT och dess affärsmässiga tillämpning - IT som strategisk resurs. IT-utvecklingen går för närvarande mycket fort där företag, myndigheter och andra organisationer är starkt beroende av välutvecklade system för informationsförsörjning. Möjligheter till extern och intern elektronisk kommunikation är en nödvändighet. Internet har utvecklats till en generell global infrastruktur för elektronisk affärskommunikation. Tillverkning, produktutveckling och konstruktion har datoriserats. Handels- och transportnäringarna har tillgång till avancerade IT-lösningar. Elektronisk handel och elektroniska marknader utvecklas snabbt. Mellanhändernas roll i distributionssystemen förändras.
Under lång tid har vi betraktat IT som en rationaliserande teknik. Företag och myndigheter har länge investerat i IT för att automatisera, rationalisera och sänka kostnader. Men en växande andel av investeringarna syftar nu till att skapa intäkter. IT är idag en viktig del i affärsutvecklingen och är starkt integrerad i företagens och förvaltningarnas verksamhets- och affärsprocesser. Antalet människor som med hjälp av datorstöd arbetar på distans ökar. Vi går från hierarkier till nätverk och imaginära organisationsformer.
Profilen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga till flerspråkighet: att behärska och förstå både tekniska, ekonomiska och affärsmässiga aspekter i systemutvecklingen samt de synergier dessa utvecklar i företagens och förvaltningarnas verksamhets- och affärsprocesser.

Instruktioner och förklaringar:

I profilen ITEA ingår profilkurserna - det är från dessa ni ska välja kurser för att få profilen i er examen. Kravet är minst 15 hp Datatekniska kurser och minst 18 hp IT, ekonomi och affärsprocesskurser. Kontakta alltid profilansvarig inför byten eller om ni har andra funderingar kring profilen (t ex tillgodoräknanden från andra kurser/utbildningar/utbytesprogram).
Mer information om kurser, antal hp, nivå och block hittar ni på:
http://www.ida.liu.se/edu/ugrad/program/profiler/itea/profilkurser.sv.shtml

Sidan kontrollerad 2008-04-08

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Kurser
Annat

Sidansvarig: Viviann Vimarlund
Senast uppdaterad: 2008-04-17