Göm menyn

Datateknisk inriktning

Valbara kurser

Förutom de obligatoriska kurserna måste ni för att examineras från datateknikinriktningen välja ett antal valbara kurser ur listan nedan.

För antagna 2012 och senare gäller att totalsumman för alla inriktningskurser blir 70, för den som läst enligt plan innebär det att man skall välja till minst en kurs för att uppfylla kraven på teknisk inriktning.

Det går också ofta utmärkt att välja andra datateknikkurser, men man måste ansöka om att ta med den i examen. På förekommen anledning: Börja inte en kurs utan att ha kollat först.

Kollad mot studieinfo för antagna 2020.

Termin Period Kod Namn hp Kommentar Nivå
5 HT 1 TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 Teori och praktik om alla programs grundsten: att uttnyttja tid och minne på ett effektiv sätt. Angelägen kurs för alla. G
7 HT 1 TDDC17 Artificiell intelligens 6 En problemlösningskurs där man i datorsystem försöker härma människans och naturens sätt att lösa problem. Fantasieggande kurs med många tillämpningar från robotik till beslutsstöd. G
TDDE18 Programmera C++ 6 C++ är ett java-liknande språk som är svårare att programmera men som används mycket i industrin när prestanda är ett viktigt krav. Denna kurs är en introduktionskurs till språket. G
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 C++ är ett java-liknande språk som är svårare att programmera men som används mycket i industrin när prestanda är ett viktigt krav. Här går man igenom mer avancerade strukturer. Mycket självstudier, kräver att du tycker programmering är roligt. Ges 2 ggr per år. A
TDDD23 Design och programmering av datorspel
6 Rolig kurs med projekt där man väljer teknik själv. Man arbetar med olika verktyg och programbibliotek vilket är vanligt för all programmering som I-are gör. Fördjupning i interaktiva system. A
7 HT 2 TDDE18 (forts från 7 HT1)
TDDD38 (forts från 7 HT1)
TSIT02 Datasäkerhet 6 Datorsamhället är sårbart. Denna kurs ger dig ett brett perspektiv på hot och förebyggande lösningar. G
TSKS33 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 Många levererade datorsystem förutsätter en nätverksarkitektur.Nätverk har också många andra tillämpningsområden och kursen lär ut algoritmer för att analysera storskaliga nät. A
TDDE01 Maskininlärning 6 En första kurs inom maskininlärning med fokus på regression- och klassificeringsproblem. Matematisk teori och laborationer. A
8 VT 1 TDDD17 Informationssäkerhet fk 6 Om du läst kursen datasäkerhet är detta en intressant fortsättning med både teori och praktik kring hur man skyddar sig mot fientliga attacker. A
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 Kurs som går igenom ett antal tekniker som används i operativsystem. Kursen upplevs av vissa studenter som tekniskt svår, men det är en angelägen förkunskap för den som tänker sig att gå vidare till en master-examen inom datateknik med kurser inon programvaruutveckling. G
TDDD41 Data mining - clustering and association analysis 6 Data-mining som ett hjälpmedel för analys och beslutsfattande är på stark frammarsch i praktisk tillämpning, med många kopplingar till management. A
TDDD38 (Våromgången, se ovan)
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 En gedigen teknikkurs som behandlar kommunikation mellan datorer. Detta är grunden för många web-baserade system G
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6 En bred introduktion till maskininlärning med fokus på signaler och bild. Namnet till trots är det mycket litet överlapp med TDDE01  
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6 Innehåller matematsika tekniker för att analysera prestanda hos algoritmer. Användbart vid olika typer av förstudier, när tid och minne är en begränsande faktor.  
8 VT 2 TDDD17 (forts från 8 VT1)
TDDD38 (forts från 8 VT 1)
TDDE31 Big data analytics 6 Tar upp tekniker för att hantera stora datamängder, vilket är en grundförutsättning för många tillämpningar inom avancerat beslutsstöd. A
TDDE07 Bayesianska metoder 6 Bayesianska metoder är en huvudinrikting inom statistisk maskininlärning. Kan ses som en fortsättning på TDDE01. A
TDDD27 Avancerad web-programmering 6 I stort en projektkurs där man gör sina egna teknikval och utvecklar ett web-baserat system i grupper om två studenter. Kräver i princip att kandidatarbetet är gjort. A
TDDE41 Programvaruarkitekturer 6 I stort sett alla större system bygger på att man har olika komponenter som interagerar på något sätt. Hur man organiserar komponenter och beroenden har påverkan på flera kvalitetsfaktorer.. Kursen vänder sig i första hand till den som läser masterprofilen. A
9 HT 1 TSIT03 Kryptoteknik 6 Fördjupade studier kring kryptering, ett av de viktigaste skydden mot dataintrång. A
TDDE45 Avancerad programvarudesign 6 En kurs som går igenom standardlösningar på problem som vanligen dyker upp i systemdesign. Undvik att uppfinna hjulet två gånger. Den vänder den sig i första hand till den som läser masterprofilen. A
TDDE15 Avancerad maskininlärning 6 En fortsättning på TDDE01 som presenterar hur man kan analysera ett flertal modeller av data och optimera maskininlärning. A
TDDD04 Programvarutestning 6

Testning är en grundläggande aktivitet i all utveckling. I många projekt lägger man 40% av utvecklingen på testning. Detta är en kurs som i första hand vänder sig till den som läser masterprofilen.

A
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system 6 Fordonsindustrin storsatsar på självkörande bilar inför framtiden. Många utmaningar inom tillämpad AI och systemteknik. A


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-14