Göm menyn

Datateknisk inriktning

Förslag till spår på Id

Nedanstående spår samlar grupper av valbara kurser som antingen bygger på varandra eller är relaterade ämnesmässigt. Spåren erbjuder ett stöd för kursval, ett stöd för att formulera ett mål med studierna och dessutom försöker vi se till att de inte krockar i schemat. (även om krockar är oundvikligt pga samläsning med andra program ) Det är helt frivilligt att följa hela eller delar av ett spår.

Konstruktion av webbaserade informationssystem

 • Webbprogrammering och interaktivitet, 4 hp
 • Avancerad webprogrammering, 6 hp
 • Användbarhet i ett ekonomiskt perspektiv, 6hp
 • Utveckling av interaktiva system, 6 hp
 • Design och programmering av datorspel, 6 hp

Konstruktion av inbyggda system

 • Datorteknik och realtidssystem, 6 hp
 • Digitala integrerade kretsar, 6 hp
 • Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp
 • Anvancerad programmering i C++, 6 hp

Problemlösning och programmering

 • Artificiell intelligens 6 hp
 • Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp
 • Formella språk och automatateori, 6hp
 • Anvancerad programmering i C++, 6 hp

Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2014-02-28