Göm menyn

Datateknisk inriktning

För antagna 2012 och senare gäller att det totla antalet kurser i datateknik skall vara minst 70 hp.

Obligatoriska kurser på grund nivå (G)

Kollad mot studieinfo för studenter antagna 2020

Termin Period Kod Namn hp Kommentar
4 Vt 1 TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 Introducerar språket Java, som används i många, många tillämpningar. Teori och praktik kring en Javas viktigaste beståndsdelar: Objekt-orientering
4 Vt 2 TATA82 Diskret matematik 6 Introduktion till den matematik som används inom datavärlden, exempelvis grafteori och heltalsmatematik.
5 Ht 1&2 TSEA52 Digitalteknik 6 Ger de tekniska grunderna för hur komponenterna i en dator och andra digitala system fungerar.
5 Ht 2 TDTS10 Datorarkitektur 6 Går igenom de viktigaste beståndsdelarna av ett datorsystem och hur de hänger ihop.
6 Vt 1&2 TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6 Databaser används i nästan alla system. Välfungerande databassystem är en förutsättning för användbara informationssystem. För dem som parallellt gör kandidatarbete, går databastekniken över två perioder. Vi behöver introducera några koncept tidigt i kandidatarbetet. Därför är dem delad över två perioder.
6 Vt 1&2 TDDD83 Kandidatarbete, I-data 18

Kandidatarbete. Studenterna läser in sig på bl a web-utveckling. Med hjälp av kunskaper från databastekniken utvecklar studenterna i grupper om ca 6-8 personer en applikation i ett tänkt web-baserat affärssystem. En kandidatarbetesrapport med individuella delar skrivs och presenteras på seminarium med opposition.

Variant:
För dem som exempelvis gjort kandidatarbete utomlands finns det möjlighet att läsa databaskursen i sin helhet med start och slut Vt2. Då heter den TDDD12.

 

Obligatoriska kurser på avancerad nivå (A)

Termin Period Kod Namn hp Kommentar
7 Ht 1 & 2 TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12 Stor kurs med teori- och projektdel. Vi täcker hela utvecklingscykeln av programvara. Projekten genomförs i större grupp i ett rollspel med företagsledning, produktledning, utveckling, test och ger förstahandserfarenhet av hur det kan vara att utveckla en produkt i ett företag. En liten lab-serie finns också för att komplettera några kunskapsluckor. Många studenter upplever arbetsbelastningen som hög i Ht 1 (8-9 hp) och lägre i Ht 2.

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-04-14