Göm menyn

Datateknisk inriktning

Kurser för master-examen i datateknik

Förutom de obligatoriska kurserna från inriktningen måste du för att ta ut en master-examen i datateknik:

 1. Välja och läsa kurser så att du får minst 36 hp inom datateknik på avancerad nivå enligt följande:
  • Kursen TDDC88 - Programutvecklingsmetodik ger 12 hp är på avancerad nivå och obligatorisk
  • Minst 18 hp valbara kurser på avancerad nivå
  • Kursen TDDD89 - Vetenskaplig metod ger 6 hp är på avancerad nivå och obligatorisk för de som gör examensarbete inom datateknik. Kursen går igenom grundläggande metoder och man arbetar med ett praktiskt fall, som med fördel är det som man senare skall göra examensarbete inom. Den som hittat ett examensarbete innan HT2, kan förbereda sig i denna kurs och få en flygande start på examensarbetet. Kursen är obligatorisk för alla studenter på LiU som gör examensarbete inom datateknik.
 2. Göra examensarbete inom datateknik

Man kan leta kurser på avancerad nivå bland de valbara kurserna. Det går också att leta bland kurser hos andra program. Se till att göra valet i god tid innan deadline i april och oktober. Många kurser är mycket populära och det är inte säkert att det finns plats för efteranmälningar.

Förslag på branschobereonde kurser inom programvaruutveckling:

 • TDDE41 Programvaruarkitekturer
 • TDDE45 Avancerad programvarudesign
 • TDDD04 Programvarutestning

Förslag på kurser inom machine learning:

En master inom datateknik & Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi

Om du vill ta en master inom datateknik och civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, gör följande:

 1. Fyll i blanketten Allmän ansökan - För studerande antagna till utbildningsprogram (pdf, länk) och ange de kurser du vill ha med i din master examen. Dessa kurser kommer att vara krav för examen så studenten måste läsa de för att få ut examen. Man kan ändra, men då tar det tid.
  OBS! kurserna TDDC88 - Programutvecklingsmetodik och TDDD89 - Vetenskaplig metod är obligatoriska och måste vara med.
 2. Maila blanketten till Studievägledaren.
 3. Studievägledaren i sin tur ber nämnden godkänna student val. Därefter skickas valet till Examensenheten som prickar av studentens valda kurser den dag studenten ansöker om examen för kurserna blir krav för examen.

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-09-17