Göm menyn

Datorsystem, DAS

Profilkurser

Formella språk och automatateori 6 hp (G2)
Distribuerade system 6 hp (A)
Kompilatorkonstruktion 6 hp (A)
Data- och programstrukturer 6 hp (G2)
Datorarkitektur 6 hp (A)
Realtidssystem 6 hp (A)
Webbprogrammering 6 hp (G2)
Avancerad webbprogrammering 6 hp (A)
Databasteknik 6 hp (G2)
Digitala integrerade kretsar 6 hp (A)
Datornät 6 hp (G2)
Systemkonstruktion och metodik (Modeling and Design of Embedded Systems) 6 hp (A)
Programvaruarkitekturer 6 hp (A)
Internetteknik 6 hp (A)
Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 hp (A)
Multicore- och GPU-Programmering 6 hp (A)
Avancerade nätverk 6 hp (A)
Software Testing 6 hp (A)
Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6 hp (A)
Datasäkerhet 6 hp (G2)
Software security 6 hp (A)
Kryptoteknik 6 hp (A)
Digital kommunikation 6 hp (A)
Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 hp (A)

Totalt:  156 hp

Profilkravet är minst 48 hp av dessa kurser (minst 30 hp på avancerad nivå)

 
Kurser

Sidansvarig: Petru Eles
Senast uppdaterad: 2020-03-09