Göm menyn

Datorsystem, DAS

Exempel på möjliga kursval

Du kan välja vilken kombination som helst av de listade profilkurserna. Eftersom Datorsystem är en tämligen bred profil fåreslår vi tre möjliga sammansättningar som ni kan välja eller använda som grund till ert kursval.

System Software

Formella språk och automatateori 6 hp (G2)
Distribuerade system 6 hp (A)
Kompilatorkonstruktion 6 hp (A)
Data- och programstrukturer 6 hp (G2)
Realtidssystem 6 hp (A)
Databasteknik 6 hp (G2)
Programvaruarkitekturer 6 hp (A)
Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 hp (A)
Multicore- och GPU-Programmering 6 hp (A)
Software Testing 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Datamodeller och databaser, avancerad kurs 6 hp (A)
Software security 6 hp (A)
Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 hp (A)

Embedded Systems

Distribuerade system 6 hp (A)
Datorarkitektur 6 hp (A)
Realtidssystem 6 hp (A)
Digitala integrerade kretsar 6 hp (A)
Systemkonstruktion och metodik (Modeling and Design of Embedded Systems) 6 hp (A)
Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg 6 hp (A)
Multicore- och GPU-Programmering 6 hp (A)
Konstruktion av inbyggda DSP-processorer 6 hp (A)
Digital kommunikation 6 hp (A)
Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 hp (A)

Networking&Distributed Systems

Distribuerade system 6 hp (A)
Webbprogrammering 6 hp (G2)
Avancerad webbprogrammering 6 hp (A)
Datornät 6 hp (G2)
Internetteknik 6 hp (A)
Infrastruktur för datornät 6 hp (A)
Datasäkerhet 6 hp (A)
Kryptoteknik 6 hp (A)
Digital kommunikation 6 hp (A)
Avancerade nätverk 6 hp (A)
Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system 6 hp (A)
 
Kurser

Profilkurser

Exempel på möjliga kursval
Sidansvarig: Petru Eles
Senast uppdaterad: 2020-03-09