Göm menyn

Bioinformatik

Förkunskaper

- datastrukturer och algoritmer
- databaser
- artificiell intelligens
- programmering för internet/WWW

Profilkurser

obligatorisk (24hp)

TFKE16 Kemi 6hp
TFKE32 Bioteknisk biokemi 6hp

TFTB29 Bioinformatik - översikt och praktiska tillämpningar 6hp
xxxx Datavetenskapliga och matematiska metoder i bioinformatik 8hp

valfri (minst 12hp)

Bioinformatik (8hp):
xxxx Projekt i bioinformatik 8hp

Datavetenskap (24hp):
TDDC98 AI-kunskapsrepresentation 6 hp
TDDD20 Konstruktion och analys av algoritmer 6hp
TBMI26 Neuronnät och lärande system 6hp
TBMI01 Klassificering, tolkning och beslutsstöd 6hp

Bild (8,5p):
TSBB03 Signal och bildbehandling 7hp
TBMI02 Medicinsk bildanalys 6hp
Matematik (12p):
TATM38 Matematiska modeller i biologi 6hp
TANA07 Datautvinning med matrismetoder 6hp
 

Sidansvarig: Patrick Lambrix
Senast uppdaterad: 2008-02-18