Göm menyn

Bioinformatik, BINK

Profilansvarig:

Patrick Lambrix
e-post: patla@ida.liu.se
telefon: 013-282605

Profilen inom C-, D-, och IT- programmen skall ge en grundläggande kunskapsbas inom bioinformatik. Biologi, datavetenskap/datalogi, och matematik, samt bioinformatiska tillämpningar är centrala i profilen och syftar till en tvärvetenskaplig kunskapssyn och förmåga att utnyttja kunskaperna inom skilda områden.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Kurser

Sidansvarig: Patrick Lambrix
Senast uppdaterad: 2013-08-14