Göm menyn

Artificiell intelligens, kognition och interaktion, AIKI

Profilansvarig:

Arne Jönsson
e-post: arnjo@ida.liu.se
telefon: 013-281717

Profilen ger bred kompetens inom artificiell intelligens, språkteknologi, kognition och interaktionsdesign. Kurser kan väljas fritt under förutsättning att förkunskapskrav uppfyllts. För profilen krävs 48hp inom profilen varav 30hp på avancerad nivå. Godkänd profil uppfyller masterkraven inom huvudområdena datateknik och informationsteknologi.

Kurser inom profilen

Kurser inom profilen 2015.
Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Mer info

Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2014-12-12