Göm menyn

Vill du jobba med information i framtiden?

Att hitta rätt information vid rätt tidpunkt blir allt viktigare i framtiden. Våra kurser i Informations- och medievetenskap lär dig både att hitta information och att sprida den vidare. Såväl nya informationskanaler, som Internet, och gamla, som bibliotek och arkiv, blir allt viktigare som strategiska resurser. Att förstå och bemästra dessa resurser ger dig möjlighet att jobba professionellt med informationsförsörjningsfrågor inom såväl företag och förvaltningar eller som fristående konsult.

Du kan läsa vårt ämne som fristående kurser i 20-poängsblock, dvs en termin i taget, i upp till två år, och komplettera med något annat som intresserar dig så du får en högskoleexamen. Första terminen består av tre olika kurser: en 10-poängs introduktionskurs, där du lär dig grunderna i informationssökning, elektronisk publicering och vetenskapsteori. Du får också en historisk överblick av ämnet.

Resten av terminen är uppdelad på två kurser: Informationskompetens, där du lär dig mer om att hitta information, och Informationsarkitektur, som handlar om hur information lagras och organiseras.

Andra terminen är en fördjupning av det du lärde dig på första terminen och du skriver också din första större uppsats.

Tredje terminen består till stor del av förberedelser för och genomförande av din C-uppsats.

Den fjärde terminen har du möjlighet att välja mellan två alternativ. Antingen väljer du att göra ett stort självständigt arbete på 20 poäng eller också väljer du att fördjupa dig ytterligare i informations- och medievetenskap samt att du skriver en 10 poängs uppsats.

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: Webmaster
Senast uppdaterad: 2012-05-03