Göm menyn

Kostnader för utskrifter

Högskolelagen är mycket tydlig med att utbildningen ska vara avgiftsfri, men det innebär inte att den är kostnadsfri. Det finns en lång rad kostnader som uppstår i samband med utbildningen som studenterna förväntas stå för själva, t.ex. kurslitteratur.

Skriftlig inlämning av laborationsrapporter är i detta avseende att likställa med uppsatser, d.v.s. det betraktas som studiematerial som studenten själv ska stå för. Examinator kan alltså mycket väl kräva skriftlig inlämning av rapporter. Studenten kan själv välja om han eller hon vill använda universitetes kopierings- och utskriftsystem, eller något annat. Denna tolkning stöds bl.a. i flera rapporter från Högskoleverket.


Sidansvarig: Grundutbildningen
Senast uppdaterad: 2010-10-14