Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering, 10.0 hp (G2)
/Project: Entrepreneurial Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2014 och ersattes sedan av TDP028.
2016 Ht1 — Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

KursledareAseel Berglund, Erik Berglund
ExaminatorErik Berglund
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen