Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++ g.k., 6.0 hp (G1)
/Programming in C++, basic course/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2014 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2014 Ht1 — Ht2

KursledareEric Elfving
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen