Göm menyn

TDDD64 Programmering i Python, 6.0 hp (G1)
/Programming in Python/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2012 och ersattes sedan av TDDD73.
2012 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen