Göm menyn

TDDD54 Designforskningsmetodik, 6.0 hp (A)
/Design Research Methods/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2011 och ersattes sedan av TDDD61.
2013 Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorStefan Holmlid
KursadministratörÅsa Kärrman


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen