Göm menyn

TDDD09 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8.0 hp (A)
/Software Engineering Project/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes sedan av TDDD76.
2014 Vt1 — Vt2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen