Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G2)
/Data Structures and Algorithms/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes inte av någon angiven kurs.
2013 HT1

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörLiselotte Lundberg


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen