Göm menyn

TDDC36 Logik, 6.0 hp (G2)
/Logic/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2013 och ersattes sedan av TDDD72.
2013 Ht1

Kursledare och examinatorAndrzej Szalas
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Studierektorsområde: Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen