Göm menyn

732G60 Statistiska metoder, 7.5 hp (G)
/Statistiska metoder/
2016 VT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen