Göm menyn

732G30 Grunder i statistisk metodik, 15.0 hp (G)
/Grunder i statistisk metodik/
2017 HT

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

ExaminatorIsak Hietala
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen