Göm menyn

732G28 Regression Methods, 7.5 hp (G)
/Regression Methods/
2013 Ht1

ExaminatorTommy Schyman


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen