Göm menyn

732A34 Time Series Analysis, 6.0 hp (A)
/Time Series Analysis/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2015 och ersattes sedan av 732A62.
2015 HT1

KursledarePer Sidén
ExaminatorAnn-Charlotte Hallberg
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Statistik (STAT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen