Göm menyn

729G24 Fördjupningskurs i Människa-teknik interaktion, 6.0 hp (Grundnivå)
/Advanced Course in Human-Technology Interaction/

2016 vecka 34 — 2017 vecka 03

Kursledare och examinatorMagnus Bång
KursadministratörAnnelie Almquist


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen