Göm menyn

729G21 Sammansatta kognitiva system, 6.0 hp (G2)
/Joint Cognitive Systems/

2018 vecka 34 — 43

ExaminatorMagnus Bång
KursadministratörBarbro Storm

2017 vecka 34 — 43

ExaminatorMagnus Bång
KursadministratörMikaela Holmbäck


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen